Šioje svetainėje naudojami slapukai itin pagerina naudojimąsi svetaine.Sužinokite daugiau

Šioje žiniatinklio svetainėje dabar parinktos nuostatos, leidžiančios naudoti tam tikrų tipų slapukus. Šioje žiniatinklio svetainėje nenaudojame tikslinei arba pagal naršymą pritaikomai reklamai skirtų slapukų. Naudojame slapukus, sukurtus užtikrinti patogų naudojimąsi svetainės funkcijomis ir naršymą joje. Jeigu toliau naudojate slapukus, nekeisdami jų nuostatų, reiškia, kad sutinkate tai daryti. Slapukų nuostatas galite pakeisti bet kuriuo metu.

X

„Zimmer Biomet“ privatumo politika

Taikymo sritis
Informacijos rinkimas
Naudojimasis ir dalijimasis mūsų renkama informacija
Teisiniai asmens duomenų naudojimo pagrindai
Interaktyviosios funkcijos
Nuorodos į kitas svetaines
Informacijos apsauga
Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenimis
Teisė atsisakyti prenumeratos
Kaip ilgai saugomi asmens duomenys
Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas
Šios privatumo politikos pakeitimai
Susisiekite su mumis
1 priedas
2 priedas

 

Sveiki!

„Zimmer Biomet“ įmonė pirmauja raumenų ir kaulų ligų gydymo srityje. Mūsų tikslas yra atkurti judumą, sumažinti skausmą ir pagerinti pacientų gyvenimo kokybę visame pasaulyje. Šioje „Zimmer Biomet“ privatumo politikoje (toliau – politika) paaiškinta mūsų praktika renkant ir tvarkant informaciją, kurią iš jūsų arba apie jus (toliau – asmens duomenys) renka bet kurios „Zimmer Biomet Holdings. Inc.“ patronuojamosios ar susijusios įmonės (įskaitant „Zimmer, Inc.“ ir „Biomet, Inc.“, kartu vadinamos „Zimmer Biomet“, mes, mūsų arba mus). Gerbdami Jūsų privatumą parengėme šią politiką, kad jus informuotume apie savo praktiką.

 

Taikymo sritis

Šioje politikoje aprašomi „Zimmer Biomet“ renkamų asmens duomenų tipai, kaip naudojame ir atskleidžiame tuos asmens duomenis, taip pat nurodoma, kaip galite pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su asmens duomenų tvarkymu. Ši politika taikoma asmens duomenims, kuriuos renkame ir tvarkome internetu bei kitomis aplinkybėmis, kai su mumis bendraujate. Kalbant konkrečiai, ši politika taikoma jums lankantis bet kuriame internetiniame portale, svetainėje ar mobiliojoje programoje (atskirai ir kartu politikoje vadinama svetaine arba svetainėmis), kurioje ši politika yra paskelbta. Ši politika taip pat taikoma asmens duomenimis, kurie renkami ir tvarkomi jums sąveikaujant su mumis kitomis priemonėmis, o ne mūsų svetainėse, įskaitant asmens duomenis, renkamus asmeniškai, telefonu, paštu, ir tais atvejais, kai mūsų santykių pradžioje išsamesnis privatumo pranešimas jums nepateikiamas, arba vienkartinės sąveikos metu. Pavyzdžiui, galite bendrauti su „Zimmer Biomet“ ir pateikti mums informacijos asmeniškai, apsilankę konferencijoje, norėdami pas mus įsidarbinti, pateikti mums skundą telefonu ar paštu arba bendrauti su mumis kitais būdais.        

„Zimmer Biomet“ turi parengusi kitų unikalių privatumo politikų, kurios taikomos tam tikrose konkrečiose situacijose, pavyzdžiui, privatumo pranešimų, skirtų ligoninėms, medicininių tyrimų įstaigoms ir kitiems panašiems sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams, mūsų tiekėjams bei kitiems subjektams kitose konkrečiose situacijose. Jeigu tos politikos ar pranešimai taikomi ir prieštarauja šiai politikai, Jums bendraujant su mumis taikomos tų politikų nuostatos.

Jei esate sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas, įskaitant ligoninių, gydymo ar medicininių tyrimų įstaigų personalą ir jų atstovus, t. y. „Zimmer Biomet“ klientas arba veikiate „Zimmer Biomet“ kliento vardu, ir teikiate pacientų informaciją (pavyzdžiui, informaciją apie sveikatą ar gydymą, įskaitant konkretaus asmens rentgeno nuotraukas ar kitas medicininių tyrimų nuotraukas) „Zimmer Biomet“ bet kokiu būdu, įskaitant per bet kurią svetainę, kurioje yra nuorodos į šią politiką, atminkite, kad prieš teikdami, įkeldami ar skelbdami tokią informaciją privalote gauti atitinkamo asmens sutikimą, kaip reikalaujama pagal taikomus įstatymus. Be to, privalote laikytis visų taikomų privatumo įstatymų.

Atidžiai perskaitykite šią politiką. Kiek leidžiama pagal taikytinus įstatymus, teikdami mums savo asmens duomenis ar kitaip bendraudami su mumis, sutinkate su šia politika.

„Zimmer Biomet“ patronuojamoji ar susijusi įmonė, su kuria bendraujate arba kuri yra jūsų lankomos svetainės ar internetinės paslaugos savininkė ir valdytoja, jei taikytina, taip pat yra duomenų valdytojas, atsakingas už jūsų asmens duomenų rinkimą ir naudojimą. Duomenų valdytojų sąrašas pateiktas šios politikos 1 priede, kurį galite rasti čia, o kontaktinius duomenis galite rasti skyriuje Susisiekite su mumis, pateiktame šios politikos pabaigoje.

Informacijos rinkimas

Asmens duomenys

Asmens duomenys (kai kurių jurisdikcijų teritorijose taip pat vadinama asmenine informacija) – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama asmens tapatybei nustatyti arba kurią galime tiesiogiai susieti su asmeniu, pavyzdžiui, vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris arba, jeigu taikoma, kredito kortelės numeris. Kai kurių jurisdikcijų teritorijoje asmens duomenimis gali būti laikoma informacija, kuri asmenį identifikuoja netiesiogiai, pavyzdžiui, medicinos įstaigos ar sveikatos priežiūros specialisto pacientui suteiktas unikalus numeris, net jei nėra kitos tapatybės nustatymo informacijos. Identifikuoto asmens arba asmens, kurio tapatybė gali būti nustatyta, sveikatos ir gydymo informacija yra tam tikras asmens duomenų tipas, kurį šioje politikoje vadiname specialiaisiais asmens duomenimis (toliau – specialieji asmens duomenys). Bet kokius renkamus specialiuosius asmens duomenis bei asmens duomenis tvarkysime pagal taikomus įstatymus ir vadovaudamiesi šia politika (nebent, kaip paaiškinta pirmiau, taikoma kuri nors iš kitų mūsų politikų). Jeigu šios informacijos mums nenorite pateikti, galbūt negalėsite naudotis tam tikrais produktais, paslaugomis ar svetainių funkcijomis.

Toliau pateikta apibendrinta informacija apie tai, kaip renkame ir naudojame asmens duomenis.

Mūsų renkamų asmens duomenų kategorijos

Šaltinių kategorijos

Duomenų rinkimo verslo ar komerciniai tikslai

Trečiųjų šalių, su kuriomis dalijamės asmens duomenimis, kategorijos

Identifikatoriai (pvz., vardas ir pavardė, el. pašto adresas, pašto adresas, paskyros naudotojo vardas ir slaptažodis, IP adresas, nacionalinis paslaugų teikėjo identifikatorius arba valstybinės licencijos numeris).

Tiesiogiai iš jūsų; iš savo verslo partnerių

Teikti produktus ir paslaugas; bendrauti su jumis; aptikti saugumo incidentus ir apsisaugoti nuo kenkėjiškos ar neteisėtos veiklos; taisyti programines klaidas; naudoti trumpą laiką; atlikti vidinius tyrimų ir plėtros veiksmus; užtikrinti kokybę

Mūsų susijusios, patronuojamosios ir kitos įmonės; partneriai, kurie padeda tiekti jūsų prašomus produktus ar paslaugas, tobulinti mūsų rinkodarą arba administravimą; jeigu leidžiama pagal šią politiką, vyriausybės pareigūnai

Demografinė informacija (pvz., amžius, lytis, šeiminė padėtis, duomenys apie negalią, gimimo data)

Tiesiogiai iš jūsų; iš savo verslo partnerių

Teikti produktus ir paslaugas; bendrauti su jumis; aptikti saugumo incidentus ir apsisaugoti nuo kenkėjiškos ar neteisėtos veiklos; taisyti programines klaidas; naudoti trumpą laiką; atlikti vidinius tyrimų ir plėtros veiksmus; užtikrinti kokybę

Mūsų susijusios, patronuojamosios ir kitos įmonės; partneriai, kurie padeda tiekti jūsų prašomus produktus ar paslaugas, tobulinti mūsų rinkodarą arba administravimą; jeigu leidžiama pagal šią politiką, vyriausybės pareigūnai

Komercinė informacija (pvz., sandorių įrašai, pirkti, įsigyti ar svarstyti įsigyti produktai arba paslaugos, prašymų dokumentai, jums suteiktų kliento aptarnavimo paslaugų įrašai)

Tiesiogiai iš jūsų; iš jūsų įrenginių; iš savo verslo partnerių

Teikti produktus ir paslaugas; bendrauti su jumis; aptikti saugumo incidentus ir apsisaugoti nuo kenkėjiškos ar neteisėtos veiklos; taisyti programines klaidas; naudoti trumpą laiką; atlikti vidinius tyrimų ir plėtros veiksmus; užtikrinti kokybę

Mūsų susijusios, patronuojamosios ir kitos įmonės; partneriai, kurie padeda tiekti jūsų prašomus produktus ar paslaugas, tobulinti mūsų rinkodarą arba administravimą; jeigu leidžiama pagal šią politiką, vyriausybės pareigūnai

Finansinė informacija (pvz., finansinių sandorių istorija ir finansinių sąskaitų numeriai)

Tiesiogiai iš jūsų; iš jūsų įrenginių; iš savo verslo partnerių

Teikti produktus ir paslaugas; bendrauti su jumis; aptikti saugumo incidentus ir apsisaugoti nuo kenkėjiškos ar neteisėtos veiklos; taisyti programines klaidas; naudoti trumpą laiką; atlikti vidinius tyrimų ir plėtros veiksmus; užtikrinti kokybę

Mūsų susijusios, patronuojamosios ir kitos įmonės; partneriai, kurie padeda tiekti jūsų prašomus produktus ar paslaugas, tobulinti mūsų rinkodarą arba administravimą; jeigu leidžiama pagal šią politiką, vyriausybės pareigūnai

Biometrinė informacija (pvz., rentgeno nuotraukos, magnetinio rezonanso nuotraukos ir kiti panašūs medicininių tyrimų duomenys)

Tiesiogiai iš jūsų; iš savo verslo partnerių

Teikti produktus ir paslaugas; bendrauti su jumis; aptikti saugumo incidentus ir apsisaugoti nuo kenkėjiškos ar neteisėtos veiklos; taisyti programines klaidas; naudoti trumpą laiką; atlikti vidinius tyrimų ir plėtros veiksmus; užtikrinti kokybę

Mūsų susijusios, patronuojamosios ir kitos įmonės; partneriai, kurie padeda tiekti jūsų prašomus produktus ar paslaugas, tobulinti mūsų rinkodarą arba administravimą; jeigu leidžiama pagal šią politiką, vyriausybės pareigūnai

Interneto ir kitos veiklos elektroniniame tinkle informacija (pvz., veikla mūsų svetainėse, nukreipiančios svetainės, slapukais ir kitomis panašiomis technologijomis surinkta informacija)

Iš jūsų įrenginių; iš savo verslo partnerių

Teikti produktus ir paslaugas; bendrauti su jumis; aptikti saugumo incidentus ir apsisaugoti nuo kenkėjiškos ar neteisėtos veiklos; taisyti programines klaidas; naudoti trumpą laiką; atlikti vidinius tyrimų ir plėtros veiksmus; užtikrinti kokybę

Mūsų susijusios, patronuojamosios ir kitos įmonės; partneriai, kurie padeda tiekti jūsų prašomus produktus ar paslaugas, tobulinti mūsų rinkodarą arba administravimą; jeigu leidžiama pagal šią politiką, vyriausybės pareigūnai

Geografinės vietos duomenys (pvz., jūsų įrenginio geografinė vieta)

Iš jūsų įrenginių; iš savo verslo partnerių

Teikti produktus ir paslaugas; bendrauti su jumis; aptikti saugumo incidentus ir apsisaugoti nuo kenkėjiškos ar neteisėtos veiklos; taisyti programines klaidas; naudoti trumpą laiką; atlikti vidinius tyrimų ir plėtros veiksmus; užtikrinti kokybę

Mūsų susijusios, patronuojamosios ir kitos įmonės; partneriai, kurie padeda tiekti jūsų prašomus produktus ar paslaugas, tobulinti mūsų rinkodarą arba administravimą; jeigu leidžiama pagal šią politiką, vyriausybės pareigūnai

Jutiminė informacija (pvz., klausos, regos ar kitos jutiminės funkcijos, kurios gali būti svarbios naudojant mūsų produktus ir paslaugas) 

Iš savo verslo partnerių

Teikti produktus ir paslaugas; bendrauti su jumis; aptikti saugumo incidentus ir apsisaugoti nuo kenkėjiškos ar neteisėtos veiklos; taisyti programines klaidas; naudoti trumpą laiką; atlikti vidinius tyrimų ir plėtros veiksmus; užtikrinti kokybę

Mūsų susijusios, patronuojamosios ir kitos įmonės; partneriai, kurie padeda tiekti jūsų prašomus produktus ar paslaugas, tobulinti mūsų rinkodarą arba administravimą; jeigu leidžiama pagal šią politiką, vyriausybės pareigūnai

Profesinė informacija (pvz., pareigybė ar einamos pareigos, darbdavys, nacionalinio paslaugų teikėjo identifikavimo numeris, valstybinės mediko licencijos numeris, darbo įgūdžiai, darbinės veiklos istorija)

Tiesiogiai iš jūsų; iš savo verslo partnerių

Įvertinti profesinę kvalifikaciją ir (arba) teikti produktus ir paslaugas; bendrauti su jumis; aptikti saugumo incidentus ir apsisaugoti nuo kenkėjiškos ar neteisėtos veiklos; taisyti programines klaidas; naudoti trumpą laiką; atlikti vidinius tyrimų ir plėtros veiksmus; užtikrinti kokybę

Mūsų susijusios, patronuojamosios ir kitos įmonės; partneriai, kurie padeda tiekti jūsų prašomus produktus ar paslaugas, tobulinti mūsų rinkodarą arba administravimą; jeigu leidžiama pagal šią politiką, vyriausybės pareigūnai

Išsilavinimo informacija (pvz., mokymo įstaigos baigimo laipsnis , sertifikatai, specializuotas parengimas, dalyvavimo mokymo ir švietimo renginiuose istorija)

Tiesiogiai iš jūsų; iš savo verslo partnerių

Įvertinti profesinę kvalifikaciją ir (arba) teikti produktus ir paslaugas; bendrauti su jumis; aptikti saugumo incidentus ir apsisaugoti nuo kenkėjiškos ar neteisėtos veiklos; taisyti programines klaidas; naudoti trumpą laiką; atlikti vidinius tyrimų ir plėtros veiksmus; užtikrinti kokybę

Mūsų susijusios, patronuojamosios ir kitos įmonės; partneriai, kurie padeda tiekti jūsų prašomus produktus ar paslaugas, tobulinti mūsų rinkodarą arba administravimą; jeigu leidžiama pagal šią politiką, vyriausybės pareigūnai

Išvados, remiantis pirmiau aprašytų kategorijų duomenimis (pvz., statistika, tendencijos ar prielaidos dėl to, kokie produktai ir paslaugos jus gali sudominti)

Iš savo verslo partnerių

Teikti produktus ir paslaugas; bendrauti su jumis; aptikti saugumo incidentus ir apsisaugoti nuo kenkėjiškos ar neteisėtos veiklos; taisyti programines klaidas; naudoti trumpą laiką; atlikti vidinius tyrimų ir plėtros veiksmus; užtikrinti kokybę

Mūsų susijusios, patronuojamosios ir kitos įmonės; partneriai, kurie padeda tiekti jūsų prašomus produktus ar paslaugas, tobulinti mūsų rinkodarą arba administravimą; jeigu leidžiama pagal šią politiką, vyriausybės pareigūnai

Pirmiau nurodytų kategorijų informaciją galime atskleisti šios politikos skyriuje Naudojimasis ir dalijimasis mūsų renkama informacija nurodytais verslo tikslais.

Pavyzdžiui, renkame jūsų asmens duomenis, kai:

 • registruojate su viena iš mūsų paslaugų ar renginių susijusią paskyrą;
 • prenumeruojate naujienlaiškius, kitokią informacinę ar rinkodaros medžiagą;
 • dalyvaujate mūsų renginiuose, konferencijose ar mokymuose, įskaitant chirurgų mokymus ir produktų pristatymą;
 • Užduodate mums klausimus, pasinaudodami duomenimis, pateiktais svetainės skyriuje Susisiekite su mumis;
 • kreipiatės į mus norėdami įsidarbinti;
 • bendraujate su mumis kaip klientas, tiekėjas, verslo partneris, darbuotojas arba jų atstovas, įskaitant atvejus, kai teikiate informaciją apie savo klientus ar pacientus;
 • dalyvaujate mūsų apklausose arba pildote klausimynus;
 • pateikiate skundą mums ar mūsų klientams apie mus ir iš jų gauname jūsų informaciją;
 • perkate mūsų produktus ar paslaugas.

Paprastai mūsų renkama informacija susijusi su atitinkamu produktu ar paslauga, pavyzdžiui, vardas, pavardė ir kontaktinė informacija, atitinkamo produkto ar paslaugos pobūdis bei susijusi informacija, kad galėtume įvykdyti prašymus ir atsakyti į juos. Pavyzdžiui, jei kreipiatės dėl darbo „Zimmer Biomet“, renkame informaciją apie jūsų tinkamumą užimti atitinkamas pareigas, taip pat tokius duomenis kaip išsilavinimas, galiojančios licencijos ar pažymėjimai, darbo istorija, rekomendacijos ir visa kita informacija, kurią nusprendžiate pateikti apie save. Panašiai, jei skambinate mūsų klientų aptarnavimo tarnybai, galime rinkti tokią informaciją, kaip jūsų vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, naudojimosi tam tikru produktu ar paslauga aprašas ir visa kita informacija, kurią nusprendžiate pateikti apie save.

Įstatymai gali mus įpareigoti rinkti tam tikrus jūsų asmens duomenis arba tai galbūt privalome daryti dėl bet kokių sutartimis pagrįstų santykių su jumis. Nepateikus šios informacijos, galbūt negalėsime vykdyti šių įsipareigojimų arba juos vykdysime pavėluotai.

Kartais „Zimmer Biomet“ gali pakviesti jus dalyvauti apklausoje, pavyzdžiui, pateikti atsiliepimų apie mūsų paslaugas ar produktus.

Techninė informacija

Kai lankotės svetainėse, taip pat galime rinkti tam tikrą su naudotojais susijusią techninę informaciją, kurią žiniatinklio naršyklė automatiškai siunčia, kai lankotės svetainėje, arba kuri yra renkama jums naudojantis mobiliąja programa. Šią informaciją mūsų serveriai įrašo automatiškai. Tai gali būti interneto protokolo (IP) adresas, naršyklės tipas, naršyklės kalba, įrenginio tipas, su jūsų įrenginiu susiję reklamos ID (pvz., „Apple“ reklamos identifikatorius (IDFA) arba „Google“ skelbimo ID (AAID)), Jūsų užklausos data ir laikas, taip pat universalusis ištekliaus adresas arba URL (t. y. svetainių adresai), kuriuose lankėtės prieš mūsų svetaines ir iš jų išėję. Priklausomai nuo naudotojo šalies ir konkrečių susijusių duomenų, ši techninė informacija gali būti laikoma asmeniniais duomenimis, bet nebūtinai. 

Slapukai ir panašios priemonės

Be to, kai lankotės svetainėse, mes, kaip ir daugelis svetainių, galime naudoti slapukus, žiniatinklio indikatorius ir kitas technologijas, kurios padeda geriau aptarnauti naudotojus, įvertinti bei tobulinti mūsų svetainės turinį ar funkcijas. Slapukas yra unikalus skaitinis kodas, kurį perduodame į jūsų kompiuterį, kad galėtume sekti jūsų pomėgius ir (arba) nuostatas ir, be kita ko, atpažinti kaip grįžtantį mūsų svetainių lankytoją. Žiniatinklio indikatoriai yra nedideli svetainėse esantys kodų fragmentai, kurie mums suteikia informacijos apie taip, kaip naudojatės svetaine.  

Slapukai dažniausiai naudojami tokiais tikslais:

 • atpažinti lankytojus, kurie užsiregistravę apsaugotoje svetainėje, kad jiems nereikėtų kiekviename puslapyje įvesti naudotojo vardo ir slaptažodžio;
 • sekti lankytojų pageidavimus dėl turinio, kurį jie norėtų pamatyti, ir jo pateikimo formato, kad jiems nereikėtų iš naujo pateikti nuostatų kaskart lankantis svetainėje;
 • stebėti, kurių puslapių turinį ar naršymą lankytojai prašo patobulinti;
 • analizuoti, kaip naudojamos svetainės;
 • rinkti informaciją apie lankytojų internetinę veiklą laikui bėgant ir skirtingose svetainėse.

Jei nenorite gauti slapukų iš svetainės, nustatykite naršyklę taip, kad jis atsisakyti visų slapukų iš konkrečios ir kitų svetainių, kuriose galite lankytis. Taip geriau kontroliuosite, kuriuos slapukus sutinkate priimti savo kompiuteryje. Vis dėlto, jeigu nuspręsite slapukų atsisakyti, galbūt kai kurios svetainių dalys neveiks tinkamai arba veiks lėčiau. Jeigu naudojatės mūsų svetainėmis ir neišjungiate slapukų, laikoma, kad sutikote su slapukų naudojimu. Taip pat galime jums pateikti kitokių parinkčių, leidžiančių pasirinkti, kaip turi būti naudojami svetainių slapukai.

Norėdami daugiau sužinoti apie tai, kaip naudojame slapukus, perskaitykite „Zimmer Biomet“ svetainių slapukų politiką, apsilankę www.zimmerbiomet.com/cookies-policy.html.

Naršyklėje gali būti parinktis „Nesekti“, ją pasirinkdami informuojate svetainių, žiniatinklio programų bei paslaugų (įskaitant reklamavimo atsižvelgiant į veiklą paslaugas) operatorius, kad nenorite, jog šie operatoriai stebėtų tam tikrą jūsų veiklą internete ir įvairiose svetainėse laikui bėgant. Galime vykdyti tokį sekimą, tačiau šiuo metu mūsų svetainės nepriima prašymų nesekti.

Vaikų duomenys

„Zimmer Biomet“ sąmoningai nerenka, nesaugoja, neatskleidžia ir kitaip netvarko jaunesnių nei 16 metų asmenų duomenų jų gyvenamojoje šalyje, negavusi nepilnamečio asmens tėvų ar teisėtų globėjų sutikimo. Tai netaikytina nepilnamečių medicininei informacijai, kurią sveikatos priežiūros specialistas, naudodamasis viena iš mūsų svetainių, gali pateikti, kai tai susiję su mūsų sveikatos priežiūros specialistams skirtais produktais ar paslaugomis.

Duomenų jungimas

Bet kurią surinktą informaciją, nesvarbu, ar tai yra asmens duomenys, ar ne, galime sujungti su asmens duomenimis, pavyzdžiui, demografine informacija (amžius, lytis), kurių galime gauti iš trečiųjų šalių. Tokios trečiosios šalys gali būti sveikatos priežiūros specialistai, ligoninės, medicininių tyrimų įstaigos, panašių sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai arba jų atstovai, naudojantys su pacientais susijusius produktus ir paslaugas, kuriuos teikiame jiems gydymo metu. 

Naudojimasis ir dalijimasis mūsų renkama informacija

„Zimmer Biomet“ renkamą informaciją naudoja tokiais tikslais: bendrauti su jumis, teikti jums produktus ir paslaugas; pritaikyti ar suasmeninti turinį pagal jūsų poreikius; atpažinti ir patvirtinti jus; tobulinti produktus ir paslaugas, įskaitant turinį svetainėse; siųsti jums rinkodaros medžiagą; administruoti savo veiklą, saugoti sistemą, kurti produktus ir vykdyti tyrimus.

Surinkta informacija, įskaitant jūsų asmens duomenis, galime dalytis su savo susijusiomis, patronuojamosiomis ir kitomis įmonėmis, taip pat su tam tikromis trečiosiomis šalimis, kurios mums padeda teikti jūsų prašomus produktus ar paslaugas, tobulinti mūsų rinkodarą arba administravimą. Tai gali būti įmonės, kurios analizuoja mūsų produktų ir paslaugų naudojimą (įskaitant tai, kaip naudojatės mūsų svetainėmis), kad galėtume įvertinti tuos analizės duomenis, toliau tobulinti savo produktus ir paslaugas. Kadangi veikiame kaip pasaulinės bendrovės dalis, pirmiau nurodyti gavėjai gali būti įsikūrę ne jūsų jurisdikcijos teritorijoje (ne ten, kur teikiame paslaugas).

Jeigu asmens duomenys ar specialieji asmens duomenys perduodami iš šalies, kurioje gyvenate jūs ar kitas asmuo, kurio informacija mums teikiama, pavyzdžiui, „Zimmer Biomet“ įmonėms kitose šalyse, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas, jūsų asmens duomenys gali būti naudojami ir saugomi taikant kitokius standartus. „Zimmer Biomet“, remdamasis taikomais teisiniais reikalavimais, įdiegė tinkamas apsaugos priemones, kad asmens duomenys būtų tinkamai saugomi, nesvarbu, kokie standartai galioja šalyje, į kurią jie perduodami. Tuo tikslu iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, paslaugų teikėjų, kuriems suteikta prieiga prie jūsų asmens duomenų, gaunamos rašytinės garantijos, kad taikomi standartai užtikrina duomenų apsaugos lygį, lygiavertį tam, kurį taiko „Zimmer Biomet“. „Zimmer Biomet Holdings, Inc.“, jos JAV veikiančios susijusios ir patronuojamosios įmonės („Zimmer Biomet U.S.“) taip pat laikosi ES ir JAV privatumo skydo sistemos bei Šveicarijos ir JAV privatumo skydo sistemos (-ų) (toliau – privatumo skydas) reikalavimų, kuriuos patvirtino JAV prekybos departamentas dėl tam tikrų asmens duomenų, perduotų iš Europos ekonominės erdvės, Jungtinės Karalystės ir (arba) Šveicarijos, rinkimo, naudojimo ir saugojimo, kaip taikoma.  „Zimmer Biomet“ JAV prekybos departamentui patvirtino, kad tokios informacijos atžvilgiu ji laikosi privatumo skydo principų.   Spustelėkite čia, jei norite peržiūrėti privatumo skydo politiką.  Norėdami daugiau sužinoti apie privatumo skydo programą ir peržiūrėti mūsų sertifikatus, apsilankykite adresu https://www.privacyshield.gov/. Jeigu norite daugiau sužinoti apie tai, kaip saugomi asmens duomenys ir specialieji asmens duomenys, rašykite adresu privacy.emea@zimmerbiomet.com.

Retkarčiais patikimoms trečiosioms šalims, kurios padeda tobulinti mūsų verslą ir paslaugas, pateiksime apibendrintą statistiką apie savo klientus (įskaitant jų klientus), prekybą, srauto internete modelius ir susijusią informaciją. Tokioje apibendrintoje informacijoje nebus jokių duomenų, pagal kuriuos galima nustatyti asmens tapatybę. Anonimine paversta ir apibendrinta informacija su trečiosiomis šalimis taip pat galime dalytis kitais tikslais, pavyzdžiui, siekdami optimizuoti naršymą internete, rengti pramonės ar įmonės tendencijų ataskaitas.

Taip pat galime naudoti arba atskleisti informaciją trečiosioms šalims, tokioms kaip teisėsaugos ir vyriausybės institucijos, kai sąžiningai tikime, kad informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti „Zimmer Biomet“, mūsų susijusių įmonių ar verslo partnerių teises bei saugumą, atsakyti į pretenzijas ar skundus ir juos išspręsti; užkirsti kelią sukčiavimui; valdyti riziką; vykdyti teisėsaugos reikalavimus, vykdyti teisinį procesą arba išpildyti vyriausybės ar kitos priežiūros institucijos prašymą bendradarbiauti.

Jeigu parduosime, priskirsime ar perduosime visą ar dalį „Zimmer Biomet“ verslo arba turto, galime perduoti jūsų informaciją, įskaitant asmens duomenis, pirkėjui ar perėmėjui, su kuriuo tokį sandorį sudarome. Vis dėlto pirkėjas ar perėmėjas privalės apsaugoti asmens duomenis, laikydamasis šios politikos reikalavimų. Jei tokioje situacijose toliau naudojatės tam tikrais produktais ar paslaugomis, mes manysime, kad sutinkate laikytis naujo savininko arba operatoriaus privatumo politikos ir kitų taikomų sąlygų.

Teisiniai asmens duomenų naudojimo pagrindai

Jūsų asmens duomenis naudojame remdamiesi skirtingais teisiniais pagrindais, nurodytais toliau.

 • Sutarties vykdymas. Asmens duomenų gali prireikti vykdant sutartį, kurią jūs ar jūsų organizacija sudarėte su mumis, arba jūsų prašymu atlikti veiksmus prieš sudarant sutartį su jumis ar jūsų organizacija. Pavyzdžiui, jeigu esate mūsų darbuotojas ar paslaugų teikėjas arba kreipiatės dėl darbo mūsų įmonėje, jūsų asmens duomenų reikia sudarant darbo ar paslaugų sutartį arba dėl galimybės sudaryti sutartį su mumis. Jei esate vartotojas arba mūsų paslaugų naudotojas, jūsų asmens duomenis naudosime vykdydami savo įsipareigojimus pagal su jumis sudarytą sutartį. Panašiai tvarkome su pacientais susijusius asmens duomenis, kuriuos gauname iš savo klientų ir darbuotojų, taip pat atstovų informaciją, gautą iš klientų, tiekėjų bei verslo partnerių, kad galėtume vykdyti sutartis su tomis organizacijomis.
 • Sutikimas. Remsimės sutikimu, kuris tam tikrais atvejais gali būti numanomas, naudoti: i) techninę informaciją, pvz., slapukų arba geografinės vietos duomenis, kaip aprašyta šioje politikoje; ii) asmens duomenis tam tikrais rinkodaros tikslais. Tais atvejais, kai norime naudoti specialiuosius asmens duomenis, pavyzdžiui, iš jūsų renkamą informaciją apie sveikatą, tai darysime tik gavę aiškų jūsų sutikimą, jei to reikalauja įstatymai, nebent mus įpareigoja darbo įstatymai. Bet kuriuo metu galite atsiimti sutikimą, susisiekę su mumis (žr. šios politikos pabaigoje pateiktus kontaktinius duomenis). Tam tikrus jūsų asmens duomenis ir specialiuosius asmens duomenis galime gauti iš sveikatos priežiūros specialistų (įskaitant ligonines, medicininių tyrimų įstaigas, panašių sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus ar vieną iš jų atstovų), kurie naudojasi mūsų produktais ir paslaugomis. Tokiu atveju jie privalės gauti ir tvarkyti reikalingus sutikimus arba nurodyti kitą teisėtą pagrindą tokiai informacijai tvarkyti.
 • Teisėti interesai. Asmens duomenis tvarkome siekdami savo teisėtų interesų: pagerinti produktus, paslaugas, atlikti administracines užduotis, bendrauti su jumis, taip pat siųsti rinkodaros pranešimus naudotojams ir pacientams (kai pagal taikomus teisės aktus nereikia sutikimo), pritaikyti ir suasmeninti turinį naudotojams, nustatyti ir patvirtinti jūsų tapatybę, apsaugoti mūsų sistemas bei informaciją, vykdyti tyrimus ir kurti naujus produktus. Kitas mūsų teisėtas interesas yra apsaugoti įstatymuose numatytas „Zimmer Biomet“, mūsų patronuojamųjų įmonių ir verslo partnerių teises ir saugumą; atsakyti į pretenzijas ar skundus ir juos išspręsti; užkirsti kelią sukčiavimui; kontroliuoti su verslu susijusią riziką. Norėdami gauti daugiau informacijos apie pusiausvyros testą, kuris užtikrina, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų teisėtus mūsų interesus, susisiekite su mumis pasinaudodami toliau pateikta informacija.
 • Viešasis interesas. Tam tikromis aplinkybėmis, įskaitant (kai kuriais atvejais) skundų nagrinėjimą, dėl viešojo visuomenės sveikatos intereso galime tvarkyti jūsų informaciją, įskaitant neskelbtinus asmens duomenis. Kalbant konkrečiai, „Zimmer Biomet“ gali tvarkyti jūsų informaciją siekdama užtikrinti griežtus medicinos prietaisų kokybės ir saugos standartus.
 • Teisiniai įsipareigojimai. Galime naudoti asmens duomenis vykdydami privalomus teisinius įsipareigojimus. Pavyzdžiui, galime atskleisti asmens duomenis, laikydamiesi reikalavimų dėl medicinos prietaisų norminių ataskaitų arba  teisėsaugos prašymų, vykstant teisiniam procesui.

Interaktyviosios svetainių funkcijos

Jei svetainėse siūlome bet kokius viešus ar grupinius forumus, pvz., naujienų kanalus, tinklaraščius, pranešimų lentas ar panašias priemones (toliau – interaktyviosios funkcijos), jūsų paskelbti įrašai ar komentarai gali būti vieši ir matomi kitiems asmenims. Internete skelbdami informaciją apie save, įskaitant asmens duomenis, būkite atsargūs. Pripažįstate ir suprantate, kad negalite tikėtis, jog turinys, kurį pateikiate interaktyviosioms funkcijoms svetainėse, bus privatus ir konfidencialus. Išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal taikomus įstatymus, neįsipareigojame pašalinti asmens duomenų iš įrašų mūsų svetainėse. Savo įrašuose asmens duomenis atskleidžiate savo prisiimdami visą atsakomybę.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų interneto svetainėse gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurios nepriklauso „Zimmer Biomet“ ar nėra jos valdomos, pvz., socialinių tinklų svetaines „Facebook“, „Twitter“ arba per kitus mechanizmus, pvz., el. paštą. Atidžiai perskaitykite kitų svetainių privatumo politiką bei praktiką, nes negalime kontroliuoti trečiųjų šalių svetainių privatumo politikos ar praktikos ir už ją neatsakome.

Informacijos apsauga

Vadovaudamasi taikomais įstatymais ir reikalavimais, teisiniais įsipareigojimais bei galiojančia praktika, „Zimmer Biomet“ įdiegė fizines, elektronines ir administracines apsaugos priemones, kad apsaugotų asmens duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo, pakeitimo, vagystės, neteisėtos prieigos ar neteisėto atskleidimo. Šias apsaugos priemones vertiname nuolat, siekdami kuo labiau sumažinti naujų saugumo grėsmių riziką, kai tik jos tampa žinomos. Kaip ir visos svetainės, deja, negalime garantuoti duomenų, surinktų mūsų svetainėse, saugumo.

Jei mūsų svetainėse pateikiate bet kokių specialiųjų ar neskelbtinų asmens duomenų, pvz., kreditinės kortelės informaciją, įsitikinkite, kad tuo tikslu naudojamame kompiuteryje įdiegta naujausios versijos antivirusinė programinė įranga: taip sumažinsite riziką, kad informacija bus pasinaudota, prieš jai patenkant pas mus. Kaip ir visos svetainės, deja, negalime garantuoti informacijos, surinktos mūsų svetainėse, saugumo.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenimis

„Zimmer Biomet“ imasi pagrįstų priemonių siekdama užtikrinti asmens duomenų tikslumą ir naujumą, atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių jie buvo renkami. Raginame susisiekti su mumis, jei norite atnaujinti ar pataisyti savo duomenis, kai šie pasikeičia, arba manote, kad kokia nors informacija, kurią surinkome apie jus, netiksli. Taip pat galite paprašyti, kad ištrintume, apribotume ar perkeltume jūsų asmens duomenis, nurodyti, jog prieštaraujate tam, kaip juos naudojame. Vykdydama teisinius reikalavimus ir atsižvelgdama į apribojimus „Zimmer Biomet“ tenkins pagrįstus prašymus pateikti turimų jūsų asmens duomenų kopiją, kai pagal galiojančius įstatymus privalome tai padaryti.

Jeigu esate Kalifornijos gyventojas, galite turėti tokias teises:

 • susipažinti su asmens duomenimis;
 • perkelti duomenis;
 • ištrinti duomenis;
 • atskleisti duomenis. Ši teisė leidžia naudotojams gauti papildomos informacijos apie šaltinius, iš kurių renkame asmens duomenis, tikslus, kuriais juos renkame ir jais dalijamės, tai, kokius asmens duomenis turime, ir šalių, su kuriomis dalijamės jų asmens duomenimis, kategorijas;
 • nebūti diskriminuojamam dėl naudojimosi šiomis teisėmis.

Įsidėmėkite, kad neparduodame asmens duomenų nei už pinigus, nei kitokį vertingą atlygį, įskaitant asmenų iki 16 metų duomenis.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, rašykite mums: privacy.emea@zimmerbiomet.com arba Zimmer Biomet, Attn:  Global Privacy Officer, P.O. Box 708, 1800 West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708 USA. Jeigu esate Kalifornijos gyventojas, prašymą taip pat galite pateikti čia, telefonu 844-922-2721 arba per įgaliotąjį atstovą. Jei kreipsitės per įgaliotąjį atstovą, jis turi įrodyti, kad yra registruotas Kalifornijos valstijos sekretoriate ir turi įgaliojimus veikti jūsų vardu. Įsidėmėkite, kad prašysime gana daug informacijos, kad žinotume, kurie įrašai susiję su jūsų prašymu. Galime reikalauti papildomos informacijos, kad galėtume įvykdyti iš jūsų gautą prašymą.

Jei gyvenate Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, susisiekite su savo šalies duomenų apsaugos pareigūnu, jo kontaktinė informacija pateikta šios politikos 2 priede.

Jeigu nerimaujate dėl to, kaip naudojami jūsų asmens duomenys, rašykite el. paštu arba susisiekite su mumis, pasinaudodami toliau pateikta kontaktine informacija. Arba galbūt turite teisę pateikti skundą vietiniam duomenų apsaugos pareigūnui (jeigu toks yra jūsų šalyje).

Teisė atsisakyti prenumeratos

Galite atsisakyti mūsų rinkodaros ar reklaminių el. laiškų prenumeratos. Norėdami tai padaryti, parašykite mums adresu websupport@zimmerbiomet.com arba pasinaudokite prenumeratos atsisakymo nuoroda, kurią rasite mūsų rinkodaros elektroniniuose laiškuose arba kituose pranešimuose, jei taikoma. Įsidėmėkite, kad tais atvejais, kai sutikimą atšaukiate, jau užsisakę mūsų produktų ar paslaugų, gali praeiti šiek tiek laiko, kol atnaujinsime jūsų nuostatas ir įvykdysime prašymą.

Kaip ilgai saugomi asmens duomenys

Jūsų asmens duomenis saugosime tol, kol palaikysime ryšį su jumis, teiksime paslaugas klientams, kurie aptarnauja jus, ir kol tai būtina teisėtiems verslo tikslams.

 

Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas

Jei gyvenate ne Jungtinėse Amerikos Valstijose, pavyzdžiui, Europos ekonominėje erdvėje ar JK, galbūt turite teisę užduoti klausimų apie mūsų duomenų apsaugos pareigūną arba su juo susisiekti. Norėdami tai padaryti, rašykite adresu privacy.emea@zimmerbiomet.com. Taip pat galite rašyti adresu „Zimmer Biomet“, Attn: Global Privacy Officer, P.O. Box 708, 1800, West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708.

Jei gyvenate Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, susisiekite su savo šalies duomenų apsaugos pareigūnu, jo kontaktinė informacija pateikta šios politikos 2 priede.

Šios privatumo politikos pakeitimai

Prireikus šią politiką galime atnaujinti neįspėję. Todėl turėtumėte retkarčiais šią politiką peržiūrėti. Jeigu ir toliau su mumis bendraujate, naudojatės mūsų produktais, paslaugomis ar svetainėmis, kurioms taikoma ši politika, tai reiškia, kad sutinkate laikytis šios politikos.

Susisiekite su mumis

Jeigu turite klausimų, įskaitant klausimus, kaip su šia politika susipažinti kitais būdais, rašykite mums adresu privacy.emea@zimmerbiomet.com arba Zimmer Biomet, Attn:: Global Privacy Officer, P.O. Box 708 1800, West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708. 

 

 

Atnaujinta: 2020 m. balandis

© 2020 m., „Zimmer Biomet“. Visos teisės saugomos.

 

 

1 priedas

Duomenų valdytojų sąrašas

 

„Zimmer Biomet“ VALDYTOJAI

Šalis

Įmonės pavadinimas

Registruotas adresas

Australija

Biomet 3i Australia Pty. Ltd.

Suite 5, 8th Floor, 15 Talavera Road, Macquarie Park, NSW, 2113, Australia

Australija

Biomet Australia Pty. Ltd.

Level 3, 12 Narabang Way, Belrose NSW 2085, Australia

Australija

Zimmer Australia Holding Pty Limited

Level 3, 12 Narabang Way, Belrose NSW 2085, Australia

Australija

Zimmer Biomet Pty Ltd

Level 3, 12 Narabang Way, Belrose NSW 2085, Australia

Austrija

Zimmer Biomet Austria GmbH

Grossmarktstrasse 7a
1230 Wien

Belgija

Biomet 3i Belgium NV

Meyskensstraat 224
1780 Wemmel
Belgium

Belgija

Biomet 3i Benelux Holding NV

Meyskensstraat 224
1780 Wemmel
Belgium

Belgija

Zimmer Biomet BVBA

Meyskens II
I. Meyskensstraat, 224
1780 Wemmel

Brazilija

Biomet 3i do Brasil Comércio de Aparelhos Médicos Ltda.

Rua Machado Bittencourt 361, 13º andar, Vila Clementino, CEP 04044-001 São Paulo, Brasil

Brazilija

Exopro Indústria, Comércio, Importação e Exportação S.A.

Rua Hermínio Pinto, 8-65, Jardim Higienopólis, CEP 17.013-201 Bauru, Brasil

Kanada

ORTHOSoft, Inc.

75 Queen Street, Suite 3300, Montreal, Quebec, H3C 2N6, Canada

Kanada

„Zimmer Biomet Canada, Inc.“

77 King Street West, Toronto- Dominion Centre, Suite 400 Toronto Ontario M5K 0A1, Canada

Kanada

Zimmer Biomet Dental Canada Inc.

2323 Argentia Road, Mississauga, Ontario, L5N 5N3, Canada

Čilė

Biomet Chile S.A.

Avenida Santa Clara nº 805, oficina 701, Huechuraba, Santiago, Chile

Čilė

Zimmer Dental Chile SpA

Luis Thayer Ojeda, 0130 Of 902, Providencia, Santiago, Chile

Kinija

Beijing Montagne Medical Device Co., Ltd.

Building #1, No. 21 Boxing 6th Road, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing, 100176, People’s Republic of China

Kinija

Biomet China Co., Ltd.

13G, No.11 Xi Ya Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, 200131, People’s Republic of China

Kinija

Changzhou Biomet Medical Device Co. Ltd.

No. 235 Chuangxin Road, EPZ Xinbei District, Changzhou, China P.C., 213031, China

Kinija

Shanghai Biomet Business Consulting Co., Ltd

Unit 02-03, 42/F, No. 580, West Nanjing Road, Shanghai, China

Kinija

Zhejiang Biomet Medical Products Co. Ltd.

980, Shenli Road, Jinhua City, Zhejiang Province 321016, People’s Republic of China

Kinija

Zimmer (Shanghai) Medical  International Trading Co.

2A, No.190 He Dan Road, Wai Gao Qiao Free Trade Zone, Shanghai, 200131, People’s Republic of China

Kinija

Zimmer (Shanghai) Medical International Trading CO., Ltd Beijing Branch

Unit 07-08, 15/F, Tower 1, Oriental Plaza, No. 1, East Chang'An Avenue, Dongcheng District, Beijing, People’s Republic of China

Kinija

Zimmer (Shanghai) Medical International Trading CO., Ltd Guangzhou Branch

Unit 1406, G.T Land Tower A No. 85 Huacheng Avenue, Tianhe District, Guangzhou, 510613, People’s Republic of China

Kinija

Zimmer (Shanghai) Medical International Trading CO., Ltd Sichuan Branch

Sichuan, People’s Republic of China

Kinija

Zimmer Dental (Shanghai) Medical Device Co., Ltd

Unit 03, 23/F, Metro Plaza 555 Lou Shan Guan Road Shanghai 200 051, PRC, People’s Republic of China

Kinija

Biomet Hong Kong CBT Limited

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Kinija

Biomet Hong Kong Holding Limited

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Kinija

Biomet Hong Kong CBT Ltd., as trustee for the China Business Trust 1

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Kinija

Biomet Hong Kong No. 1 Ltd., kaip „China Business Trust 2“ patikėtinis

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Kinija

Biomet Hong Kong No. 2 Ltd.

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Kinija

ZB Hong Kong CBT 2 Ltd.

9/F, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Kinija

ZB Hong Kong Holding Limited

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Kinija

ZB Hong Kong Ltd

9/F, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Kinija

Zimmer Asia (HK) Limited

Unit 601-602 Tins Enterprises Centre, 777 Lai Chi Kok Road, Kowloon, Hong Kong

Kinija

Zimmer Biomet Taiwan Co. Ltd.

7F, No. 35, Lane 11, Guangfu N. Road, Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan, People's Republic of China

Kosta Rika

Orthopedica Biomet CentroAmericana, SA

Corporate Housing Avenida Escazu Building 202, AE 3rd floor Escazu, San Jose, Costa Rica CP 823-100

Čekija

Zimmer Czech, s.r.o.

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4, Czech Republic

Danija

Zimmer Biomet Denmark ApS

Herstedvang 12
2620 Albertslund, Denmark

El Salvadoras

Biomet El Salvador, S.A. (in liquidation)

Colonia Escalon III, Fiani Calle Arturo Ambrogui, Pligona A, casa 2, El Salvador

Suomija

Zimmer Biomet Finland Oy

Linnoitustie 2 A, 02600 Espoo, Finland

Prancūzija

Zimmer Dental SAS

2 Place Gustave Eiffel
94150 Rungis
France

Prancūzija

LDR Medical SAS

Parc d’entreprises du Grand Troyes, Quartier Europe de l’Ouest, 5 rue de Berlin, 10300 Sainte-Savine, France

Prancūzija

MedTech SA

Z.A.C. Eureka, 900 Rue du Mas de Verchant, 34000 Montpellier

Prancūzija

Zimmer Biomet France SAS

70, rue du Chanoit
25600 Brognard

Prancūzija

Zimmer France Manufacturing

127 avenue René Jacot
BP 33
25461 Etupes Cedex

Prancūzija

Zimmer Spine SAS

23, Parvis des Chartrons
La Cité Mondiale
33000 Bordeaux

Prancūzija

Biomet France Sarl

Plateau de Lautagne 26000 Valence, France

Vokietija

Zfx GmbH

Kopernikusstrasse 27, 85221 Dachau, Germany

Vokietija

Zimmer Dental GmbH

Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 28
80807 Munich
Germany

Vokietija

Medtech Surgical GmbH

Alte Marktoberdorfer Straße 14
87616 Marktoberdorf

Vokietija

Zimmer Biomet Deutschland GmbH

Merzhauser Str. 112
79100 Freiburg

Vokietija

Zimmer International Logistics GmbH

Max-Immelmann-Allee 12, 79427 Eschbach

Vokietija

Biomet Healthcare Management GmbH

Gustav-Krone-Str. 2, 14167 Berlin

Vokietija

Biomet Deutschland GmbH

Gustav-Krone-Str. 2, 14167 Berlin

Graikija

ZIMMER BIOMET HELLAS MEDICAL AND PHARMACEUTICAL PRODUCTS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SOCIÉTÉ ANONYME

Parnithos Str. 44, Metamorfosi

Indija

Zimmer India Pvt Ltd

14th floor, Building No. 5B, DLF Cyber Terraces, DLF Cyber City, Gurgaon – 122002, Haryana, India

Indija

ZB Dental India Private Limited

F. No 603, Bld No A-8, Swastik Palms Opp Brahmand Ph - 7, Thane, Mumbai City, Maharashtra, India, 400607

Airija

Zimmer Biomet Ireland Limited

SUITE 286
BLANCHARDSTOWN CORPORATE PARK 2
DUBLIN 15
D15KN72

Airija

Zimmer Orthopedics Manufacturing Limited

Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland

Izraelis

Zimmer Dental Ltd

13 Amal Street
4809280 Rosh Ha'ain
Israel

Italija

Zimmer Dental Italy S.r.l.

Conegliano (TV)
Viale Italia 205/D
CAP 31015
Italy

Italija

Zfx Innovation Srl

Gargazzone (BZ)
Via Stazione 22
CAP 39010
Italy

Italija

Zimmer Biomet Italia S.r.l.

Via SAN BOVIO 3
20090 SEGRATE (MI), Italy

Japonija

Zimmer Biomet Dental K.K.

Ryokuchi Station Building. 2-4-1, Terauchi, Toyonaka, Osaka, Japan

Japonija

Zimmer Biomet G.K.

2-11-1, Shibakoen, Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan

Korėja

Zimmer Biomet Korea Co. Ltd

4F/5F, Ilsin B/D, 98 Hannam-daero, Yongsan-gu, Seoul 04418, Korea

Malaizija

Zimmer Medical (Malaysia) Sdn Bhd

level 7, Menara Milenium, Jalan Damanlela, Pusat Dandar Damansara, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur, Malaysia

Meksika

Biomet Mexico S.A. de C.V.

Avenida Periferico Sur #4829-401, Colonia Parques del Pedregal, Zip Code 14010, Delegacion Tlalpan, Mexico City, Mexico

Nyderlandai

Zimmer Biomet Nederland B.V.

Toermalijnring 600, 3316LC Dordrecht

Nyderlandai

Biomet Microfixation B.V.

Toermalijnring 600, 3316 LC Dordrecht

Nyderlandai

Biomet Global Supply Chain Center B.V.

Toermalijnring 600, 3316 LC Dordrecht

Nyderlandai

Biomet Microfixation B.V.

Postbus 3060, 3301 DB Dordrecht

Naujoji Zelandija

Zimmer Biomet New Zealand Company

C/-Russell McVeagh, Level 30, Vero Centre, 48 Shortland Street, Auckland, New Zealand

Norway

Zimmer Biomet Norway AS

Robsrudskogen 15
1470 LØRENSKOG

Lenkija

Zimmer Biomet Polska sp. z o.o.

ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa
Poland

Portugalija

Biomet 3i Portugal - Representaçoes de Produtos Dentarios Sociedade Unipessoal, Lda.

Av. António Augusto de Aguiar
19, 4º-Dtº, Sala B
Lisbon, Portugal
1050 012

Portugalija

Zimmer Biomet Portugal Unipessoal, Lda

Casal de Alfragide, Lote 1, Amadora, 2720-413 Portugal

Puerto Rikas

Biomet Orthopedics Puerto Rico, Inc.

URB Caparra Terrace, 1500 Americo Mirana Ave., San Juan, PR 00921-2136, Puerto Rico

Puerto Rikas

EBI Patient Care, Inc.

Los Frailes Industrial Park, 484 Calle E, Guaynabo, Puerto Rico, 00969-3454

Puerto Rikas

Zimmer Puerto Rico, Inc.

1000 Munoz Rivera Avenue, Suite 2, Rio Piedras, 00927 Puerto Rico

Rumunija

Zimmer Biomet Romania S.R.L.

206D Calea 13 Septembrie, ROOM 3, 2ND FLOOR, Sector 5, Bucharest

Rusija

Zimmer CIS Ltd.

Usachev st., 29-9
Moscow 119048
Russia

Saudo Arabija

Zimmer Biomet Asel Al Arabia Ltd.

Riyadh, Kingodm of Saudi Arabia

Singapūras

Zimmer Pte Ltd

401 Commonwealth Drive, Haw Par Technocentre #06-03, Singapore 149598

Singapūras

Zimmer Biomet Asia Holdings Pte Ltd

401 Commonwealth Drive, Haw Par Technocentre #06-03, Singapore 149598

Slovakija

Zimmer Slovakia s. r. o.

Mostová 2
811 02 Bratislava
Slovak Republic

Pietų Afrika

Zimmer Biomet South Africa (Pty) Ltd.

Meersig 1
Constantia Boulevard
Constation Kloof
Roodepoort
1710
South Africa

Ispanija

Biomet 3i Dental Iberica, S.L.

C/ Tirso de Molina 40, Ed 4 Planta 2, WTC, Cornellá de LLobregat 08940 
Spain

Ispanija

Zimmer Biomet Spain, S.L.

Metalurgia, 32-34
Barcelona

Ispanija

BIOMET SPAIN ORTHOPAEDICS, SL

C/ ISLAS BALEARES, 52, PARCELA 169 - POLÍGONO INDUSTRIAL "FUENTE DEL JARRO" - 46988 PATERNA (VALENCIA)

Švedija

Biomet 3i Nordic AB

Box 306
201 23, Malmo
Sweden

Švedija

Zimmer Biomet Sweden AB

Industrivägen 4
433 61 Sävedalen

Švedija

Biomet Cementing Technologies AB

Box 306, 201 23 Malmö, SWEDEN

Šveicarija

Biomet 3i Schweiz GmbH

Grüzefeldstrasse 41
8404 Winterthur
Switzerland

Šveicarija

Zimmer GmbH

Sulzerallee 8
8404 Winterthur

Šveicarija

Zimmer Surgical SA

chemin du Pré-Fleuri 3
1228 Plan-les-Ouates

Šveicarija

Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH

Sulzer-Allee 8
8404 Winterthur

Tailandas

Zimmer Biomet (Thailand) Co., Ltd.

3, 2nd Floor Rajanakarn Building, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand

The Netherlands

Biomet 3i Netherlands B.V.

Toermalijnring 600
3316LC Dordrecht
The Netherlands

Turkija

Biomet 3i Turkey (Biomet 3i Diş Sağlığı Ürünleri Pazarlama, İthalat, İhracat ve Dış Ticaret Limited Şirketi)

Florya Şenlik Köy Mah
Florya Asfaltı Seren Apt. No. 8/1-2
A Blok Bakırköy
İstanbul, Turkey

Turkija

ZIMMER TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Via Tower İs Merkezi
Yasam Caddesi
Nergis Sk. No: 7/40-41-42-43 Kat: 18 Söğütözü, Ankara

JAE

Zimmer Gulf FZ-LLC

Thuraya Tower 1, Office 908, Media City, Dubai, UAE, P.O. Box 502664

JK

Zimmer Biomet UK Ltd.

Courtyard
Lancaster Place
Marston Park, Swindon, SN3 4FP

JK

Biomet UK Healthcare Ltd

Biomet UK Healthcare Ltd, Waterton Industrial Estate, Bridgend, Mid Glamorgan, CF31 3XA, UK

JK

Zimmer U.K. Ltd

The Courtyard, Lancaster Place, South Marston Park, Swindon SN3 4FP

JK

Biomet UK Limited

Biomet UK Ltd, Waterton Industrial Estate, Bridgend, Mid Glamorgan, CF31 3XA, UK

Jungtinė Karalystė

Biomet 3i UK Limited

One, Glass Wharf
Bristol, BS2 0ZX
United Kingdom

Jungtinės Amerikos Valstijos

Biomet 3i, LLC

Corporation Service Company, 1201 Hays Street, Tallahassee, Florida 32301-2525, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Biomet Biologics, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Biomet CV Holdings, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Biomet Fair Lawn LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Biomet Finance US, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Biomet International Orthopedics, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Biomet International, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Biomet Leasing, Inc.

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Biomet Manufacturing, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Biomet Orthopedics, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Biomet Sports Medicine, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Biomet Trauma, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Biomet US Reconstruction, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Biomet US, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Biomet, Inc.

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Cayenne Medical, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

CD Diagnostics, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

CD Laboratories, Inc.

CSC Lawyers Incorporation Service Company, 7 St. Paul Street, Suite 820, Baltimore, Maryland 21202, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Celgen Tek Innovations Corporation

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Citra Labs, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Compression Therapy Concepts, Inc.

555 Industrial Way West, Eatontown, New Jersey 07724, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Dornoch Medical Systems, Inc.

Illinois Corporation Service Company, 801 Adlai Stevenson Drive, Springfield, Illinois 62703

Jungtinės Amerikos Valstijos

EBI Holdings, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

EBI Medical Systems, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

EBI LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Electro-Biology, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

ETEX Corporation

Corporation Service Company, 84 State Street, Boston, Massachusetts 02109, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

ETEX Holdings, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Implant Concierge, LLC

Corporation Service Company d/b/a/ CSC-Lawyers Incorporating Service Company, 211 East 7th Street, Suite 620, Austin, Texas 78701, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Implant Innovations Holdings, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

InnoVision, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Interpore Cross International, LLC

181 Technology Drive, Irvine CA 92618, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Kirschner Medical Corporation

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

LVB Acquisition, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Medical Compression Systems, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Medtech Surgical, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Orthopaedic Advantage, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Synvasive Technology, Inc.

CSC International Consulting LLC, 1096 East Sahara Avenue, Suite 208, Las Vegas, Nevada 89107 United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

ZB COOP LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

ZB EMEA US UK LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

ZB Manufacturing, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Zimmer Biomet CMF and Thoracic, LLC

Corporation Service Company, 1201 Hays Street, Tallahassee, Florida 32301-2525, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Zimmer Biomet Distribution LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Zimmer Biomet Finance US Holding, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Zimmer Biomet Spine, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Zimmer Biomet US 2 Holding, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Zimmer Caribe, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Zimmer CBT I Holding, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Zimmer CBT II Holding, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Zimmer CEP USA Holding Co.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Zimmer CEP USA, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Zimmer Co-op Holdings, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Zimmer CV, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Zimmer Dental Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Zimmer Investments, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Zimmer Knee Creations, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Zimmer Orthobiologics, Inc.

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Zimmer Production, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Zimmer Southeast Florida, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Zimmer Spine Next, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Zimmer Surgical, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Zimmer Trabecular Metal Technology, Inc.

10 Pomeroy Road, Parsippany, New Jersey 07054, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Zimmer US, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Jungtinės Amerikos Valstijos

Zimmer, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States


 

2 PRIEDAS

KONTAKTINIAI DUOMENYS AZIJOS IR RAMIOJO VANDENYNO REGIONO ŠALYSE

 

Šalis

Kontaktinis numeris

Pašto adresas

El.pašto adresas

Australija

 

+61 2 9950 5400

AU privatumo pareigūnas

Zimmer Pty Ltd

10 Narabang Way

Belrose, NSW, 2085

Australija

 

Privacy.APAC@zimmerbiomet.com

 

Naujoji Zelandija

+64 9 925 5200

NZ privatumo pareigūnas

Level 3

210 Khyber Pass Rd

Grafton 1023

Naujoji Zelandija

Privacy.APAC@zimmerbiomet.com

Indija

+91 124 4693500

Indijos privatumo pareigūnas

14th floor, Building No. 5B

DLF Cyber Terraces

DLF Cyber City, Gurgaon

122002, Haryana, India

 

 

Privacy.APAC@zimmerbiomet.com

 

 

Japonija

+81 3 6402 6617

Japonijos privatumo pareigūnas

15F, Sumitomo Fudosan Shibakoen Tower

11-1, Shibakoen 2-chome

Minato-ku, Tokyo

 

Privacy.APAC@zimmerbiomet.com

Korėja

+82 2 538 8111

Korėjos privatumo pareigūnas

17 FL., Sung-Won Building

141 Samsung-dong,

Kangnam-ku

Seoul 135-090, Korea

 

Privacy.APAC@zimmerbiomet.com

Malaizija

+65 6854 7222

 

Duomenų apsaugos pareigūnas

Zimmer Pte Ltd

401 Commonwealth Drive

#06-03 Haw Par Technocentre

Singapore 149598

Privacy.APAC@zimmerbiomet.com

Singapūras

Kinija

Honkongas

Taivanas

Tailandas