Šioje svetainėje naudojami slapukai itin pagerina naudojimąsi svetaine.Sužinokite daugiau

Šioje žiniatinklio svetainėje dabar parinktos nuostatos, leidžiančios naudoti tam tikrų tipų slapukus. Šioje žiniatinklio svetainėje nenaudojame tikslinei arba pagal naršymą pritaikomai reklamai skirtų slapukų. Naudojame slapukus, sukurtus užtikrinti patogų naudojimąsi svetainės funkcijomis ir naršymą joje. Jeigu toliau naudojate slapukus, nekeisdami jų nuostatų, reiškia, kad sutinkate tai daryti. Slapukų nuostatas galite pakeisti bet kuriuo metu.

X

Teisinis pranešimas

Žiniatinklio svetainė priklauso ir yra valdoma „Zimmer, Inc.“ antrinės įmonės arba filialo (bet kokia tokia antrinė įmonė arba filialas bendrai vadinami „Zimmer Biomet“). Visas žiniatinklio svetainėje pateiktas turinys, informacija ir programinė įranga priklauso „Zimmer Biomet“. Žiniatinklio svetainė gali būti naudojama tik toliau nurodytomis sąlygomis.

Naudodamiesi šia svetaine patvirtinate, kad sutinkate su šiomis sąlygomis. Jeigu nesutinkate su šiomis sąlygomis, nustokite naudotis šia svetaine.

1. Svetainės licencija. Kaip šios žiniatinklio svetainės naudotojui, jums suteikiama neišimtinė, neperleidžiama, atšaukiama, apribota naudojimo teisė pasiekti ir naudoti svetainę bei jos turinį, laikantis šių Naudojimosi sąlygų. „Zimmer Biomet“ gali nutraukti šią licenciją bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties.

2. Naudojimo apribojimai. Šios žiniatinklio svetainės turinys skirtas naudoti tik asmeniniais, o ne komerciniais tikslais. Ši svetainė skirta naudoti tik asmeniniais tikslais arba įmonės viduje. Negalima dekompiliuoti, perkonstruoti, išardyti, nuomoti, parduoti, suteikti antrinių licencijų arba kurti išvestinių gaminių iš žiniatinklio svetainės arba jos turinio. Negalima naudoti bet kokio tinklo stebėjimo arba programinės įrangos aptikimo prietaiso, norint nustatyti svetainės architektūrą arba gauti informacijos apie naudotojus arba svetainės naudojimą. Negalima naudoti jokio kliento roboto, paieškos roboto ar kito automatinio arba rankinio prietaiso ar proceso, norint stebėti arba kopijuoti svetainę ar turinį, negavus „Zimmer Biomet“ rašytinio leidimo. Negalima spausdinti, atsisiųsti, kopijuoti, keisti, dauginti, iš naujo skelbti, paskirstyti, rodyti ar perduoti komerciniais, pelno nesiekiančiais ar viešaisiais tikslais bet kurią žiniatinklio svetainės dalį, išskyrus anksčiau leistą sritį. Negalima naudoti ar kitaip eksportuoti arba reeksportuoti svetainės arba bet kokios jos dalies, turinio arba bet kurios programinės įrangos, naudojant svetainę, kai pažeidžiami taikomi eksporto kontrolės įstatymai ir taisyklės. Bet koks neteisėtas žiniatinklio svetainės arba jos turinio naudojimas yra draudžiamas, galimi vykdomieji veiksmai bei kitos teisinės pasekmės jūsų atžvilgiu.

3. Ne specialisto konsultacija. Žiniatinklio svetainė ir jos turinys nėra laikomi medicinos, teismo arba bet kurio kito specialisto pagalba. Dėl medicininės pagalbos konsultuokitės su gydytoju arba kitu sveikatos priežiūros specialistu. Svetainės ar jos turinio tikslumas, išsamumas, adekvatumas arba valiuta nėra laiduojami ar garantuojami. Svetainę, turinį arba duomenis, susietus su svetaine, naudojate savo rizika.

4. Žiniatinklio svetainės naudotojai. Tam tikrose šios žiniatinklio svetainės srityse pateikiama informacija, skirta tik gydytojams ar kitiems sveikatos priežiūros specialistams. Jeigu pažymėjote jums netinkamą jurisdikciją ir nesate gydytojas ar kitas sveikatos priežiūros specialistas, neturėtumėte pasiekti svetainės turinio „Medicinos specialistai“, nes jame yra rinkodaros ir gaminių duomenų, kurių prieiga gali būti ribojama pagal jūsų šalyje taikomus reklamos įstatymus ar reglamentus.

5. Intelektinės nuosavybės teisės. Visas turinys, nebent nurodyta kitaip, yra apsaugotas pagal įstatymus, įskaitant, bet neapsiribojant, JAV autorių teises, komercines paslaptis ir prekių ženklo teisę, taip pat kitus valstybinius, nacionalinius ir tarptautinius įstatymus ir taisykles. „Zimmer Biomet“ nesuteiks jums jokių aiškių arba numanomų teisių pagal bet kokį patentą, autorių teises, prekių ženklą arba komercinės paslapties informaciją. Todėl bet koks neteisėtas svetainės ar jos turinio naudojimas gali pažeisti autorių teises, prekių ženklo teises, komercinės paslapties teises arba su privatumu ir viešumu susijusias teises.

Pateikdami turinį, idėjas ar bet kurio kito tipo informaciją svetainėje, pavyzdžiui, pateikdami pasiūlymą ar atsiliepimą apie mūsų svetainę arba gaminius, paslaugas, automatiškai suteikiate „Zimmer Biomet“ neatlygintiną, nuolatinę, neatšaukiamą, neišimtinę teisę ir naudojimo licenciją dauginti, keisti, pritaikyti, skelbti, redaguoti (ilgį ar aiškumą), versti, kurti išvestinius gaminius, platinti, pakartotinai platinti, perduoti, atlikti ir parodyti tokį turinį (visą arba jo dalį) visame pasaulyje ir (arba) įtraukti jį į kitus kūrinius bet kokia forma, laikmena arba dabar žinoma ar vėliau išplėtota technologija visam laikotarpiui bet kokiomis teisėmis, kurios gali būti tokiame turinyje. Žinoma, „Zimmer Biomet“ pakartotinai naudojant bet kokį patvirtintą turinį, nebus įtraukta bet kokia pateikta asmeninė informacija. „Zimmer Biomet“ pasilieka teisę šalinti bet kokį svetainėje pateiktą turinį bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties.

6. Registravimas. Tam tikrose svetainės dalyse reikia registruotis, kad gautumėte informacijos apie gaminius, paslaugas, sistemas, programas ir kitos su „Zimmer Biomet“ susijusios informacijos. Jeigu prašoma registruotis, sutinkate pateikti „Zimmer Biomet“ tikslią ir išsamią informaciją. Atsakote už paskyros prisijungimo duomenų ir (arba) slaptažodžio konfidencialumą, kaip ir visi jūsų paskyros naudotojai, kuriuos esate tiesiogiai įgalioję arba ne. „Zimmer Biomet“ pasilieka teisę atmesti paraiškas registruotis ar prenumeruoti duomenis.

7. Klaidos ir taisymai. „Zimmer Biomet“ imasi pagrįstų priemonių svetainės turiniui kontroliuoti ir naujinti, tačiau nenurodo ir negarantuoja, kad svetainė visą laiką bus be klaidų, virusų ir kitų kenksmingų komponentų arba tie defektai bus ištaisyti. „Zimmer Biomet“ taip pat negarantuoja ir nenurodo, kad turinys ir bet kokia svetainėje galima informacija visą laiką bus teisinga, tiksli, laiku pateikta arba patikima. „Zimmer Biomet“ gali keisti svetainę ar jos turinį bet kuriuo metu.

8. Gaminių ir paslaugų pasiekiamumas. Svetainėje yra informacijos apie gaminius, kurie gali būti pasiekiami (arba ne) tam tikroje pasaulio šalyje ar regione; gali būti pasiekiami kaip skirtingų prekių ženklų gaminiai įvairiose šalyse ir, jeigu reikia, valstybės reguliavimo institucija gali būti patvirtinusi arba leidusi juos parduoti arba naudoti įvairiose šalyse taikant skirtingas indikacijas ir apribojimus. Lankytojams rekomenduojama alternatyvių gaminių ir paslaugų teirautis kitų gamintojų ir paslaugų teikėjų.

9. Sveikatos priežiūros informacija. Negailėjome pastangų, kad svetainėje pateikiama informacija apie sveikatos priežiūrą būtų skaidri ir objektyvi. Informacija, susijusi su įvairiomis sveikatos, medicininėmis ir geros fizinės būklės sąlygomis bei gydymu, nėra skirta gydytojų ar kitų sveikatos priežiūros specialistų konsultacijai pakeisti. Čia esančios informacijos negalima naudoti diagnozuojant sveikatos ir fizinės būklės problemas arba ligas. Verčiau kreipkitės į savo sveikatos priežiūros specialistą dėl informacijos apie gydymo kursus (jeigu tokių yra), kurie jums gali būti tinkami.

10. Trečiosios šalies turinys. Trečiosios šalies turinys gali būti rodomas arba pasiekiamas žiniatinklio svetainėje. „Zimmer Biomet“ neatsako ir neprisiima atsakomybės dėl bet kokios trečiosios šalies turinio. Be to, šioje žiniatinklio svetainėje gali būti saitų arba nuorodų į kitas žiniatinklio svetaines, kurios nesusijusios su „Zimmer Biomet“, tačiau „Zimmer Biomet“ neatsako už kitų svetainių turinį, nėra atsakinga už bet kokią žalą arba sužeidimus, atsiradusius naudotojams prisijungus prie tokių svetainių. Mūsų žiniatinklio svetainėje nuorodos į kitas svetaines pateiktos tik dėl naudotojų patogumo. „Zimmer Biomet“ ėmėsi pagrįstų pastangų, kad patikrintų, ar URL tinkamai nukreipia į išorines žiniatinklio svetaines, tai paskutinė „Zimmer Biomet“ žiniatinklio svetainės patikra.

11. Atsakomybės atsisakymas. Svetainė ir jos turinys pateikiami tokie, kokie yra. „Zimmer Biomet“ aiškiai nepripažįsta visų garantijų, įskaitant perkamumo, tinkamumo konkrečiam tikslui ir nepažeidimo garantijas. „Zimmer Biomet“ neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, sužeidimą, pretenziją, įsipareigojimą arba bet kokią žalą, atsiradusią dėl (arba bet kaip susijusią su): (A) šioje žiniatinklio svetainėje ar jos turinyje esančių bet kokių klaidų arba praleistos informacijos, įskaitant techninius netikslumus ir spaudos klaidas, bet jais neapsiribojant; (B) bet kokios trečiosios šalies žiniatinklio svetainių ar jų turinio, pasiekus juos tiesiogiai ar netiesiogiai per šios žiniatinklio svetainės saitus, įskaitant bet kokias klaidas ar dėl to praleistą informaciją, bet tuo neapsiribojant; (C) negalėjimo naudoti žiniatinklio svetainės arba bet kurios jos dalies; (D) šios žiniatinklio svetainės naudojimo; (E) bet kokios su žiniatinklio svetaine susijusios įrangos arba programinės įrangos.

12. Atsakomybės apribojimas. „Zimmer Biomet“ nėra atsakinga už bet kokį nuostolį, sužeidimą, pretenziją, atsakomybę arba žalą, atsiradusią dėl žiniatinklio svetainės arba jos turinio naudojimo. „Zimmer Biomet“ neatsako už jokią specialią, netiesioginę, netyčinę arba pasekmės lemtą bet kokią žalą (įskaitant, be apribojimo, išlaidų advokatams padengimą), atsiradusią dėl žiniatinklio svetainės ar jos turinio naudojimo arba negebėjimo jų naudoti ar su tuo susijusią. Jei šis atsakomybės apribojimas yra draudžiamas, vienintelis „Zimmer Biomet“ įsipareigojimas jums dėl žalos kompensavimo turi būti apribotas iki 1 000 JAV dolerių.

13. Atsisakymas, susijęs su akcijų kainomis. Kotiruojamų akcijų kainų rezultatai, rodomi kaip šioje žiniatinklio svetainėje, nebūtinai nurodo būsimas akcijų kainas. Visas turinys tėra informacinis, nėra turinio (įskaitant, be apribojimo, kotiruojamas akcijas ar įmonės informaciją), skirto prekybos ir investicijų tikslams.

14. Neteisėta veikla. Šios svetainės negalima naudoti neteisėtu tikslu arba užsiimant neteisėta veikla. „Zimmer Biomet“ pasilieka teisę ištirti skundus dėl Naudojimo sąlygų arba praneštus jų pažeidimus ir imtis bet kokių, jos nuomone, tinkamų veiksmų.

15. Priemonės pažeidimų atveju. „Zimmer Biomet“ pasilieka teisę imtis teisėtų priemonių šių Naudojimo sąlygų pažeidimų atveju, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę blokuoti prieigą iš konkretaus interneto adreso į „Zimmer Biomet“ žiniatinklio svetaines ir jų funkcijas.

16. Taikytina teisė ir jurisdikcija. Šios Naudojimo sąlygos yra sudarytos ir turi būti interpretuojamos bei vykdomos pagal Indianos valstijos įstatymus ir reikalavimus. Bet koks veiksmas vykdant šią sutartį bus pateiktas spręsti atitinkamiems JAV federaliniams ar valstijos teismams Indianoje.

17. Privatumas. Naudojant žiniatinklio svetainę, taikoma „Zimmer Biomet“ žiniatinklio svetainės privatumo politika.

18. Nuostatų atskyrimas. Šiose Naudojimo sąlygose kaip nuorodos įtraukti pranešimai, esantys žiniatinklio svetainėje ir privatumo strategijoje. Šios sąlygos sudaro nedalomą sutartį tarp jūsų ir „Zimmer Biomet“, atsižvelgiant į prieigą prie žiniatinklio svetainės ir jos naudojimą. Jeigu šių Naudojimo sąlygų kuri nors nuostata yra neteisėta, negaliojanti, negalima vykdyti ar nesuderinama su kita Naudojimo sąlygų nuostata, tada ši nuostata, kuri yra neteisėta, negaliojanti, negalima vykdyti ar nesuderinama su kita nuostata, laikoma atskirtina nuo likusių nuostatų ir neturi įtakos jų galiojimui ir vykdymui.

19. Naudojimo sąlygų pakeitimai. „Zimmer Biomet“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Naudojimo sąlygas. Atnaujintos Naudojimo sąlygų versijos bus rodomos šioje žiniatinklio svetainėje ir įsigalios iš karto. Atsakote už reguliarią Naudojimo sąlygų peržiūrą. Jei toliau naudojatės žiniatinklio svetaine, atlikus tokius pakeitimus, patvirtinate, kad sutinkate su tokiais pakeitimais.

Šios žiniatinklio svetainės turinio negalima atkurti arba perduoti bet kokia forma ar priemonėmis, elektroninėmis arba mechaninėmis, įskaitant faksimilinį duomenų perdavimą, kopijavimą fotografuotiniu būdu, įrašymą arba informacijos atmintinės naudojimą ir paieškos sistemą, be aiškaus raštiško autorinių teisių savininko leidimo. Dėl leidimo užklausų arba papildomos informacijos susisiekite su mumis.